Panel používateľa

10 eur Slovensko 2013 - Matica Slovenská - Pamätný list - originál podpis autora

10 eur Slovensko 2013 - Matica Slovenská - Pamätný list - originál podpis autora

Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur - Matica Slovenská  Údaje o minci:Autor: Karol LičkoMateriál: Ag 900, Cu 100Hmotnosť: 18 gPriemer: 34 mmHrana: nápis: „NAJSTARŠIA KULTÚRNA USTANOVIZEŇ SLOVÁKOV“Výrobca: Mincovňa KremnicaRytec: Dalibor SchmidtNáklad: v bežnom vyhotovení 3 150 ksv proof vyhotovení 5950 ksEmisia: 2. 8. 2013

19,90 € s DPH

Dostupnosť: Skladom

Lícna strana:

Na líci mince je dobové zobrazenie prvej budovy Matice slovenskej v Martine doplnené zobrazením prvých Stanov Matice slovenskej z roku 1863. V strede mincového poľa je štátny znak Slovenskej republiky, pod ktorým je názov štátu SLOVENSKO a pod ním letopočet 2013. Pri pravom okraji mince je v dvoch riadkoch označenie nominálnej hodnoty mince 10 EURO. Značka Mincovne Kremnica MK a štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu mince Karola Lička KL sú umiestnené pri ľavom okraji mince.

 

Rubová strana:

Na rube mince sú zobrazené portréty prvých vedúcich predstaviteľov Matice slovenskej – predsedu Štefana Moyzesa a podpredsedov Karola Kuzmányho a Jána Francisciho. V hornej časti mincového poľa je rok založenia Matice slovenskej 1863. Pod ním je v troch riadkoch nápis ZALOŽENIE MATICE SLOVENSKEJ.
 

Matica slovenská – 150. výročie založenia

Matica slovenská je historicky najstaršia a doteraz jestvujúca ustanovizeň slovenského národa v oblasti kultúry, osvety a vedy. V dejinách Slovenska tvorí jednu z najdôležitejších kapitol, najmä v rokoch 1863 až 1875. V júni 1861 sa zišlo v Turčianskom Svätom Martine Slovenské národné zhromaždenie, ktoré prijalo Memorandum národa slovenského. Memorandum patrí k najvýznamnejším dokumentom národno-emancipačného vývoja Slovákov. Zakotvovalo hlavné požiadavky Slovákov na uplatňovanie národnej identity v štátoprávnej, politickej, kultúrnej a jazykovej oblasti. Jednou z požiadaviek bolo založenie Matice slovenskej.

Dočasný prípravný výbor už v roku 1861 vypracoval návrh Stanov Matice slovenskej a začal organizovať celonárodnú finančnú zbierku, ktorá mala vytvoriť predpoklady na začatie jej činnosti. Prvé valné zhromaždenie Matice slovenskej sa konalo 4. augusta 1863. Za predsedu bol zvolený biskup Štefan Moyzes a za podpredsedu Karol Kuzmány.

Prihlásenie

Táto internetová stránka používa cookies. Bližšie informácie nájdete v sekcii Informácie.

*